Αυτό το δυναμικό βιβλίο συμπαρατάσσεται με το κάλεσμα να φανταστούμε και να συνδέσουμε εκ νέου τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις μορφές του.

Από EW Staff
07 Ιανουαρίου, 2022 @ 08:23
quir

Το μονοδιάστατο κουίρ, του Roderick A. Ferguson, Εκδόσεις ΕΑΠ
Η ιστορία των γκέι δικαιωμάτων έχει ειπωθεί εδώ και καιρό ως μία ιστορία ανυποχώρητης εστίασης στον αγώνα για σεξουαλική ελευθερία. Ωστόσο, η αφετηρία της είναι πολύ πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι θέλει αυτή η μονοσήμαντη ερμηνεία και το να αγνοούμε τις πολυδιάστατες απαρχές της γκέι απελευθέρωσης, συνεπάγεται το να υποτιμούμε δραματικά τη ριζοσπαστική της δυνατότητα για κοινωνική αλλαγή.


Ο Ferguson, καθηγητής Σπουδών Γυναικών, Φύλου και Σεξουαλικότητας και Αμερικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Yale, καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η κουίρ απελευθέρωση αναδύθηκε μέσα από ποικίλες εξεγέρσεις, οι οποίες έτεμναν την πολιτική της φυλής, του φύλου, της τάξης και της σεξουαλικότητας και οι οποίες ήταν βαθιά συνδεδεμένοι με ζητήματα της αποικιοποίησης, του εγκλεισμού και του καπιταλισμού.


Ιχνηλατώντας την άνοδο και την πτώση αυτής της διαθεματικής πολιτικής, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η μονοδιάστατη αφομοίωση του κουίρ, τοποθέτησε λανθασμένα κριτικές του ρατσισμού, του καπιταλισμού και του κράτους εκτός του πεδίου της γκέι απελευθέρωσης. Όπως δείχνουν ολοένα και πιο καθαρά οι πρόσφατες κινητοποιήσεις, αυτή η μονοδιάστατη κληρονομιά έχει προωθήσει μορφές αποκλεισμού, που περιθωριοποιούν τους μη λευκούς κουίρ ανθρώπους, τους φτωχούς και τα τρανς άτομα.

Αυτό το δυναμικό βιβλίο συμπαρατάσσεται, λοιπόν, με το κάλεσμα να φανταστούμε και να συνδέσουμε εκ νέου τον αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη σε όλες τις μορφές του.

Διαβάστε επίσης: