Ως επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου www.ew.gr, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην προβείτε σε χρήση τους, ειδεμή τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεσθε. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά και/ή ειδικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Το www.ew.gr, δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε ενδεχόμενες αλλαγές.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το οπτικό υλικό (φωτογραφίες, αφίσες, εξώφυλλα ταινιών, βίντεο), καθώς και οι περιλήψεις και οι λοιπές πληροφορίες των τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, σινεμά και λοιπών κατηγοριών, δεν ανήκουν αποκλειστικά στο www.ew.gr, αλλά στους αντίστοιχους φορείς των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Η χρήση τους γίνεται μόνο ως παράθεση αποσπασμάτων για την τεκμηρίωση όσων εκτίθενται στο www.ew.gr, και για λόγους κινηματογραφικής, τηλεοπτικής και ψυχαγωγικής ενημέρωσης, σύμφωνα και με τον Ν. 2121/1993.

Το υπόλοιπο περιεχόμενο του www.ew.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, κριτικών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, αντιγραφή, τροποποίηση περιεχομένου/κειμένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του www.ew.gr, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ
Ως επισκέπτης / χρήστης του www.ew.gr, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από εσάς, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς μέσω email, αποδέχεστε να κοινοποιήσετε στο www.ew.gr την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
Το www.ew.gr διαθέτει υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Το www.ew.gr δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του watchandchill.gr, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.δ. 207/1998. Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000, καθώς και το Ν.3471/2006(Ν.4072/2012) όσο και τις σχετικές Οδηγίες Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ ).